top of page
  1. Organisator: De Hofman Staal Design 2-Jaar Jubileum Giveaway (hierna "de Actie") wordt georganiseerd door Hofman & Van Heule BV, gevestigd te Melkerijlaan 19, Moerbeke Waas, België.

  2. Deelname: Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van België die de meerderjarigheid hebben bereikt op het moment van deelname. Medewerkers van Hofman Staal Design en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

  3. Periode: De Actieperiode loopt van 20 mei 2024 tot en met 31 mei 2024. De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle geldige inzendingen en bekendgemaakt op 1 juni 2024.

  4. Hoe deel te nemen: Om deel te nemen aan de Actie, moeten deelnemers voldoen aan de vereisten zoals aangegeven in de bijbehorende promotiepost of -bericht op de sociale mediakanalen van Hofman Staal Design.

  5. Prijs: Er worden vier geschenkbonnen ter waarde van €500 elk weggegeven. Deze bonnen zijn alleen inwisselbaar voor producten of diensten van Hofman Staal Design en zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld.

  6. Winnaars: De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle geldige deelnemingen en worden bekendgemaakt op de sociale mediakanalen van Hofman Staal Design op 1 juni 2024. De winnaars worden ook persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen verstrekte contactgegevens.

  7. Privacy: Persoonlijke gegevens verstrekt tijdens deelname aan de Actie worden alleen gebruikt voor het beheren van de Actie en zullen niet worden gedeeld met derden, behalve zoals vereist door de wet.

  8. Aansprakelijkheid: Hofman Staal Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane, vertraagde, onvolledige, onleesbare of ongeldige inzendingen, of voor enige technische fouten die zich kunnen voordoen tijdens deelname aan de Actie.

  9. Wijziging of annulering: Hofman Staal Design behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemers.

  10. Toepasselijk recht: Deze Actievoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België.

 

Door deel te nemen aan de Actie, stemmen deelnemers in met deze Algemene Voorwaarden.

bottom of page